Latvijas enerģētikas drošība, transports un attiecības ar Krieviju