Konferences kopsavilkums - Eiropas projekta 60. gadadiena

2017. gada 3. aprīlī Latvijas Republikas Saeimas telpās, Jēkaba ielā 6/8 norisinājās augsta līmeņa starptautiskā konference: "Eiropas projekta 60. gadadiena."

2017. gada 3. aprīlī Latvijas Republikas Saeimas telpās, Jēkaba ielā 6/8 norisinājās augsta līmeņa starptautiskā konference: "Eiropas projekta 60. gadadiena."

Miers, stabilitāte, un ilgtspējīga attīstība ES ietvaros nav pašsaprotama. Līdz ar to mums kā ES dalībvalstij ir svarīgi runāt un risināt šobrīd aktuālu jautājumu attīstību. 3. aprīlī aizvadītā konference sastāvēja no kopumā septiņām jautājumu sesijām. Kā atzīmēja vairāki ārvalstu dalībnieki, Latvija kļuva par vienu no nedaudzajām Eiropas Savienības valstīm, kurā notika diskusijas par Eiropas Savienības izaicinājumiem Romas līguma parakstīšanas sešdesmitgades kontekstā.

Pasākuma izdošanos sekmēja mūsu lieliskie atbalstītāji Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā un Latvijas Republikas Saeima. Paldies sakām arī mūsu darba komandai un visiem, kas piedalījās šo nozīmīgo debašu veidošanā.

Pilnas sesiju diskusijas ir pieejamas šeit.

Konferences kopsavilkums