Latvijas ārlietu simtgade: scenāriji nākotnei

2018

Latvijas ārlietu simtgade III sējums: Scenāriji nākotnei. / Red. Andris Sprūds,Kārlis Bukovskis, Valters Ščerbinskis. – Rīga: Latvijas Ārpolitikas institūts, 2018. – 209 lpp.

“Latvijas ārlietu simtgade: scenāriji nākotnei” turpina publikāciju sēriju par idejām, darbiem un personībām Latvijas ārpolitikā. Šī grāmata ir nākotnes starptautiskās vides un Latvijas ārpolitikas attīstības tendenču izvērtējums pēc 10 un 30 gadiem. Autori aplūko un paredz iespējamās grūtības un priekšrocības Latvijas valsts tālākajās izvēlēs diplomātijā, ekonomikā, enerģētikā, drošībā, valsts tēla veidošanā, migrācijā, kā arī globalizācijas procesu, ģeopolitikas izaicinājumu un līdzīgi domājošo valstu kopienu attīstības kontekstos.

Projektu atbalsta Latvijas Republikas Ārlietu ministrija un Latvijas Republikas Saeima

Par rakstu saturu atbild to autori. Autoru viedoklis nav uzskatāms par Latvijas Ārpolitikas institūta, projekta atbalstītāju un partneru, citu pārvaldes iestāžu vai struktūru viedokli.

_

This publication and public debates have been supported by  the Saeima of the Republic of Latvia and  the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Latvia 

The respective authors are accountable for the content of individual articles. The opinions expressed by the authors should not be construed as representing those of the Latvian Institute of International Affairs, project supporters or partners,  other government institutions or entities.

Lasīt latviešu valodā Dainas Bleieres recenzija par grāmatu “Latvijas ārlietu simtgade. Scenāriji nākotnei” Innas Šteinbukas recenzija par grāmatu “Latvijas ārlietu simtgade. Scenāriji nākotnei”