Latvijas Ārpolitikas institūts saņem Valsts kontroles Atzinības rakstu