Latvijas ārlietu simtgade. Daudzpusējā diplomātija un starptautiskās organizācijas

Latvijas Ārpolitikas institūts sadarbībā ar Latvijas Republikas Ārlietu ministriju Latvijas ārlietu simtgades projekta iervaros aicina pievienoties piektā sējuma “Latvijas ārlietu simtgade: daudzpusējā diplomātija un starptautiskās organizācijas” atklāšanas svētkiem, kas norisināsies šī gada 17. novembrī, pulksten 14:00, tiešsaistē.

“Latvijas ārlietu simtgade: daudzpusējā diplomātija un starptautiskās organizācijas” ir noslēdzošais Latvijas ārlietu simtgades publikāciju sējums. Šīs grāmatas uzdevums ir skaidrot daudzpusējās diplomātijas un organizāciju lomu Latvijas ārlietu simtgades kontekstā. Autori aplūko pašnoteikšanās, neiejaukšanās politikas, kolektīvās drošības, vides, cilvēktiesību attīstību, kā arī Latvijas kā mazas valsts nozīmi un lomu starptautiskajās organizācijās starpkaru un pēc neatkarības atgūšanas periodos.

Diskusijā piedalīsies Ineta Ziemele, Eiropas Savienības Tiesas tiesnese un bijusī Latvijas Republikas Satversmes tiesas priekšsēdētāja (2017.-2020.); Valters Ščerbinskis, vēsturnieks un Nacionālās enciklopēdijas galvenais redaktors, Gunda Reire, Latvijas Republikas ārlietu ministra padomniece un Starptautisko pētījumu centra direktore un Andris Piebalgs, bijušais ES komisārs. Diskusiju vadīs Mārtiņš Daugulis, Rīgas Stradiņa universitātes Politikas zinātnes katedras vadītājs. Darba valoda  - latviešu.

Šis sējums turpina publikāciju sēriju par idejām, darbiem un personībām, Latvijas ārpolitikas nākotnes scenārijiem, kā arī pasaules domas ietekmei uz Latviju. Šīs grāmatas uzdevums ir skaidrot daudzpusējās diplomātijas un starptautisko organizāciju ietekmi uz Latvijas ārpolitiku.

Visi interesenti laipni aicināti pievienoties grāmatas prezentācijai tiešsaistē!

Published 05 November 2021