Latvijas Ārpolitikas institūts informē par izmaiņām organizācijas vadībā.

Latvijas Ārpolitikas institūts (LĀI) informē par izmaiņām organizācijas vadībā. LĀI direktors Dr. Andris Sprūds nolēmis iesaistīties profesionāļu platformas "PRO Platforma" izveidē un tāpēc ir pieņēmis lēmumu LĀI direktora pilnvaras uz laiku nolikt. Direktora pienākumu izpildītāja amatu ieņems līdzšinējais direktora vietnieks Dr. Kārlis Bukovskis. 

"PRO Platforma" pulcēs neatkarīgus ekspertus, lai kopā ar sabiedrības pārstāvjiem izstrādātu zināšanās un pasaules labākajās praksēs balstītus risinājumus Latvijas ilgtermiņa attīstībai ar mērķi veicināt modernas Latvijas politikas veidošanu. Platformā apvienojušies dažādu tautsaimniecības jomu un politikas nozares eksperti. Platformas dalībnieki darbojas brīvprātīgi un par to nesaņem atlīdzību, un drīzumā uz platformas bāzes tiks veidota arī atsevišķa biedrība.

Latvijas pētniecības centru vidū LĀI ir vecākā un viena no pazīstamākajām un starptautiski atzītākajām organizācijām, kuri specializējas tieši starptautiskajos jautājumos. LĀI tika izveidots 1992. gadā Rīgā kā bezpeļņas organizācija, kam uzdots sniegt Latvijas lēmumu pieņēmējiem, ekspertiem un plašākai sabiedrībai analīzi, ieteikumus un informāciju par starptautiskajiem procesiem, reģionālās drošības jautājumiem, ārpolitikas stratēģiju un izvēles iespējām. LĀI ir neatkarīga biedrība, kas veic pētījumus, izdod publikācijas, kā arī rīko lekcijas, seminārus un konferences, kas saistītas ar starptautiskās politikas jautājumiem. LĀI aktivitātēm viegli sekot līdzi mājas lapā, kā arī sociālo mediju kontos.

Published 07 April 2022