"Latvijas mūsdienu Meierovici? Nozīmīgākās idejas un personības Latvijas ārpolitikā" un grāmatas atvēršana

1918. gada 18. novembrī Rīgas pilsētas 2.teātrī, tagadējā Latvijas Nacionālajā teātrī, tika pasludināta neatkarīga Latvijas valsts. Atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas 98. gadadienu, Latvijas Ārpolitikas institūts Latvijas ārlietu simtgades projekta ietvaros dāvā Latvijai un tās sabiedrībai pirmo no trīs plānotajiem rakstu krājumiem -„LATVIJAS ĀRLIETU SIMTGADE: IDEJAS UN PERSONĪBAS”.

Rakstu krājums ar inovatīvu un saistošu pieeju raksturo galvenos idejiskos strāvojumus Latvijas ārlietās un aplūko, kuras personības sekmēja domāšanu vienā vai otrā virzienā.  Projekta komandā ir 15 izcili vēsturnieki un politologi – Latvijas ārlietu pārzinātāji no Latvijas, kā arī no Lielbritānijas un ASV.

Dienu pirms Latvijas Republikas neatkarības proklamēšanas 98. gadadienas svinībām LĀI ielūdz uz pirmā sējuma – „LATVIJAS ĀRLIETU SIMTGADE: IDEJAS UN PERSONĪBAS” prezentāciju un publisko diskusiju “LATVIJAS MŪSDIENU MEIEROVICI? NOZĪMĪGĀKĀS IDEJAS UN PERSONĪBAS LATVIJAS ĀRPOLITIKĀ”, kas notiks 2016. gada 17. novembrī no plkst. 12:30-14:00 Rīgas Latviešu biedrības namā (Merķeļa iela 13, Līgo zāle).

Kafija, uzkodas un reģistrācija būs pieejamas no plkst. 12:00. Pasākums notiks latviešu valodā.

Reģistrācija: http://ej.uz/100gade-2016

Tiešraide: http://www.leta.lv/ 

http://www.tvnet.lv/leta_live

Latvijas simtgade ir lielisks iemesls atskatīties uz valsts paveikto – ar lep­numu par daudzajiem sasniegumiem un paškritisku skatu uz to, kas vēl jāpadara. Tieši tāds ir šīs ārlietām veltītās publikācijas mērķis.

Lai arī Latviju reizēm dēvē par mazu valsti, mūsu ārpolitiskā domāšana ir bagātīga un daudzpusīga, ar simts gadu ilgu vēsturi. Tomēr līdzšinējā pētniecībā dažādās idejas Latvijas ār­politikas pamatā nav guvušas pietiekamu uzmanību, lielākoties tās redu­cējot uz izvēli starp Rietumiem un Austrumiem. Arī personības lielāko­ties apskatītas vēstures grāmatu un biogrāfisko vārdnīcu formātā.

Šis darbs, kas integrē plašu pārskatu par Latvijas ārlietu ideju attīstību un plašu izvērtējumu par nozīmīgākajām personībām, ir pirmais šāda veida pētījums Latvijā.

Triloģija no I sējuma par nozīmīgākajām idejām un personībām Latvijas ārlietās, kā arī plānotiem diviem sējumiem par svarīgākajiem simtgades notikumiem (2017) un par mūs­dienu ārpolitiku (2018) stiprinās zināšanas un izpratni par Latviju starp­tautiskajā vidē, iezīmējot plašākas tendences un parādot kopsakarības starp dažādiem posmiem Latvijas ārpolitiskās domāšanas veidošanā un attīstībā.

Projekts ir tapis ar Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas un Latvijas Republikas Saeimas atbalstu. Informatīvo atbalstu projektam nodrošina Nacionālā informācijas aģentūra LETA.

Published 07 November 2016