Eiropas Savienība šonedēļ prezentēja pirmo Eiropas Aizsardzības rūpniecības stratēģiju (EDIS)

Pielāgojoties ģeopolitiskai situācijai Eiropas Savienība šonedēļ prezentēja pirmo Eiropas Aizsardzības rūpniecības stratēģiju (EDIS). Tā atbalsta ES dalībvalstu centienus ieguldīt vairāk, labāk, kopā un eiropeiski.

Šajā nolūkā ta piedāvā darbību kopumu:

  • Atbalstīt ES dalībvalstu kolektīvās aizsardzības pieprasījumu, pamatojoties uz esošajiem instrumentiem, bet arī atbalstot, stimulējot kopīgus iepirkumu dažādos nacionālos sadarbības formātos.
  • Nodrošināt visu aizsardzības produktu pieejamību jebkuros apstākļos, atbalstot jaunākās tehnoloģijas un palielinot ES apgādes drošību.
  • Atbalstīt Eiropas aizsardzības nozares pielāgošanos jaunajam drošības kontekstam.
  • Integrēt aizsardzības gatavības kultūru dažādās politikas jomās, tostarp pārskatīt Eiropas Investīciju bankas aizdevumu politiku.
  • Attīstīt ciešākas saites ar Ukrainu, tai piedaloties Savienības aizsardzības nozares programmās un sadarbojoties ES un Ukrainas aizsardzības nozarēm.
  • Sadarboties ar līdzīgi domājošiem starptautiskajiem partneriem, tostarp NATO. 

Published 09 March 2024

Author Aleksandra Palkova