Krievijas drošības politika iepretim kaimiņvalstīm līdz 2020. gadam: draudi un iespējas Latvijai

Uģis Romanovs, Mārtiņš Vērdiņš. Krievijas drošības politika iepretim kaimiņvalstīm līdz 2020. gadam: draudi un iespējas Latvijai / red. Andris Sprūds. – Riga: Latvian Institute of International Affairs, 2015. – 51 p.

Šī pētījuma mērķis ir prognozēt un analizēt Krievijas nacionālo prioritāšu un drošības politikas realizēšanas seku iespējamo ietekmi uz Latvijas valsts militāro drošību. Pirmās daļas pamatuzdevums, analizējot Krievijas militāro doktrīnu un Krievijas nacionālās drošības stratēģiju līdz 2020.gadam, ir identificēt galvenos drošības politikas pamatvirzienus un to realizēšanas metodes. Pētījuma turpinājumā ir apkopoti Krievijas militāro reformu mērķi un sasniegumi tajā skaitā militāro spēju attīstībai Krievijas Rietumu militārajā apgabalā. Pētījuma otrā daļa ir Krievijas kara vešanas paņēmienu detalizēta analīze, kurā tiek izvērtēta Krievijas – Gruzijas kara pieredze un nesenie notikumi Krimā. Turpinājumā tiek izvērtēta Krievijas ‘arktisko ambīciju’ realizēšanas iespējamā ietekme uz Latvijas militāro drošību. Darba noslēgumā ir apkopoti ieteikumi un rekomendācijas Latvijas valsts aizsardzības un drošības koncepciju pilnveidošanai.

Lasīt latviski