Latvijas ārlietu simtgade: daudzpusējā diplomātija un starptautiskās organizācijas

2021

Latvijas ārlietu simtgade V sējums: Daudzpusējā diplomātija un starptautiskās organizācijas. / Red. Andris Sprūds, Valters Ščerbinskis, Mārtiņš Vargulis – Rīga: Latvijas Ārpolitikas institūts, 2021. – 209 lpp.

“Latvijas ārlietu simtgade: daudzpusējā diplomātija un starptautiskās organizācijas” ir noslēdzošais Latvijas ārlietu simtgades publikāciju sējums. Šīs grāmatas uzdevums ir skaidrot daudzpusējās diplomātijas un organizāciju lomu Latvijas ārlietu simtgades kontekstā. Autori aplūko pašnoteikšanās, neiejaukšanās politikas, kolektīvās drošības, vides, cilvēktiesību attīstību, kā arī Latvijas kā mazas valsts nozīmi un lomu starptautiskajās organizācijās starpkaru un pēc neatkarības atgūšanas periodos.

Projektu atbalsta Latvijas Republikas Ārlietu ministrija. 

Read in Latvian