The Political Dimension of Euro Introduction in Latvia

The Political Dimension of Euro Introduction in Latvia/ Ed. by Kārlis Bukovskis. - Riga: Rīga Stradiņš University, Latvian Institute of International Affairs, 2014. - 62 p.

Zinātniski pētnieciskās publikācijas “Eiro ieviešanas Latvijā politiskā dimensija” mērķis bija starpdisciplināri izvētē to, kādu ietekmi uz valsti no ģeopolitiskā, politisko partiju, sabiedrības un vēsturiskās perspektīvas ir radījusi Latvijas pievienošanās Ekonomikas un monetārās savienības trešajam līmenim. Galvenais arguments, kam pievērsās rakstu krājuma autori, ir tas, ka eiro ieviešanu Latvijā no 2014. gada 1. janvāra nedrīkst uzskatīt tikai par ekonomisku procesu, kā tas visbiežāk ir ticis darīts, bet tā ir atstājusi iespaidu uz valsts ģeopolitisko vietu, drošību, kā arī ekonomisko un politisko piederību ārpolitiski. Vērtējot notikumus gadu pirms un gadu pēc eiro valūtas ieviešanas, jāsecina, ka eirozonas integrācijas process ir acīmredzami ietekmējis valsts ekonomisko situāciju, nacionālo interešu ītenošanas iespējas un Latvijas sabiedrības un valsts varas attiecības. Projekts ir tapis, pateicoties ciešai sadarbībai starp Rīgas Stradiņa universitātes mācībspēiem un zināniekiem un Latvijas Āpolitikas institūta pētniekiem.

 Lasīt latviski