Trīs jūru iniciatīva: nacionālo perspektīvu kartēšana

Riga 2022

Publikācija “Trīs jūru iniciatīva: nacionālo perspektīvu kartēšana” piedāvā rakstu krājumu, kurā aplūkotas iniciatīvas prioritātes no dalībvalstu nacionālā skatījuma. Katrs raksts identificē gan izaicinājumus, gan iespējas dalībniekiem, kas piedalās iniciatīvā. Publikācija sniedz lasītājam ieskatu par iniciatīvu, tās galvenajiem trūkumiem un attīstību.

Šīs publikācijas angļu versija tapa pirms Rīgā 2022. gada jūnijā notikušā Trīs jūru iniciatīvas samita. Savukārt, publikācijas latviskā versija ir tulkota jau pēc samita. Gan Latvijas Republikas prezidenta, gan ārlietu ministra ievadvārdi ir pielāgoti atbilstoši laikam. Pārējie autoru raksti ir tulkoti to oriģinālā.

Publikāciju atbalsta Latvijas Republikas Ārlietu ministrija. 

Read in Latvian